Det gode Liv

Oprettet d.

Det gode Liv

 

Behandlingscentret Det Gode Liv

 

Det Gode Liv er et behandlings- og misbrugscenter der har til huse, i Gjerndrup lidt udenfor Brørup. Misbrugscenter har fokus på behandling af følgende misbrug; alkohol, hash, kokain, spil, ludomani, shopaholic, købetrang og gaming / computerspil. 

 

Det Gode Liv har fokus på at behandle det traume, der kan ligge til grund for en afhængighed eller et misbrug.  Her har Det Gode Liv et team af dygtige og certificerede / specialuddannede terapeuter, der har selv har baggrund i et misbrug og er specialiseret indenfor deres felt. 

 

Klienterne mødes af terapeuter med et højt fagligt niveau og empati, da de har været der hvor klienten er og har prøvet det på egen krop. Det giver terapeuterne en unik indgangsvinkel, der gør dem i stand til, at se tingene fra klientens side og dermed levere en helt naturlig empati.

 

Misbrugscentret i Gjerndrup faciliterer både døgnbehandling og ambulantbehandling. Døgncentret har til huse i hovedbygningen, der indeholder en første sal med værelser til centrets klienter, der er i døgnbehandling. Derudover, er der kontor, fælles rum, stort køkken og spisesal. Her udøver vi i fredelige og rolige omgivelser den bedste omsorg over for vores klienter, der er i døgnbehandling. 

 

Ambulant behandling foregår i en bygning, adskilt fra døgnbehandling. Her tager terapeuterne imod klienter, der er i alkoholbehandling, men eksempelvis stadig passer sit faste arbejde. 

 

Ude over ambulant behandling i Gjerndrup har Det Gode Liv ambulante centre i Aalborg, Aarhus, Haderslev, roskilde og kalvehave.

 

Det Gode Liv tilbyder behandlingsgaranti, der giver klienter mulighed for at få gratis tilbagefaldsbehandling.

 

Behandlingsgarantien, hos Det Gode Liv er gældende i 2 år fra indskrivelse i behandlingen, og kan ikke overdrages til anden part.

 

Ud over at hjælpe vores klienter ud af afhængighed, så hjælper vi også de pårørende. For mange er afhængighed en familiesygdom der føres videre, medmindre kæden bliver brudt. Afhængigheden og misbruget rammer hele kæden af familiemedlemmer, venner, arbejde, kærlighedsliv og ægteskab. De pårørende der er hårdest ramt, af et nærtståendes misbrug, er også dem der reagere stærkest på misbruget. Det er de pårørende, der som tilskuere til afhængighedens nedbrydning af deres kære.

 

Misbrugscentret Det Gode Liv tilbyder blandt andet alkoholbehandling betalt igennem det offentlige , via Servicelovens §141. Servicelovens §141 giver den enkelte borger ret til anonym døgn eller ambulant alkoholbehandling. Servicelovens bestemmelser omfatter den aktive omsorg, støtte og den opfølgende hjælp fra kommunens side / det offentliges, som borgeren har brug for. 

 

Servicelovens §141 indeholder også en handlingsplan, for der kan udføres en sammenhængende behandling.  Denne sociale handlingsplan er kommunen forpligtet til at tilbyde borgere med betydeligt psykisk- og/eller fysisk nedsat funktionsevne, eller med store sociale problemer.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar